Kontakt

Tel.: (+421) 917 824 578
Email: office@vysusanie.sk

JAK ELECTRIC, s.r.o.
Hiadeľ 178
976 61 Hiadeľ

IČO: 44 421 672
DIČ: 20 22 696 775
Obchodný register vložka č. 15511/S