Analýza zistených informácií o vlhkosti

Po celkovom zhodnotení všetkých informácií a laboratórnych rozboroch môžeme určiť hlavné príčiny ovplyvňujúce vlhkostný režim budovy a vzájomný podiel jednotlivých režimov

Elektroosmóza

Elektroosmóza

Elektroosmóza je skrátené označenie pre elektroosmotický tok. Bežne sa tiež používa skratka EOF (z anglického Electroosmotic Flow). Jedná sa o jednu z hybných síl kapilárnej elektroforézy. Vzniká ionizáciou silanolových skupín na vnútornej strane kapiláry (pri pH> 7). V dôsledku tejto ionizácie sa vnútorná stena kapiláry chová, ako by mala negatívny náboj. Tento negatívny náboj priťahujePrečítajte si viac o Elektroosmóza[…]

Identifikácia vlhkosti

Identifikácia vlhkosti

Zistenie vlhnutia stavby Medzi prvoradé úlohy ktoré  sa musia vykonať je prieskum a zistenie vlhnutia stavby. Temer všetky staršie stavby sú napadnuté vlhkosťou ale v rôznej forme. Nadmerná vlhkosť spôsobuje rozpad stavebných materiálov, vznik plesní a chorôb osôb ,ale aj zvýšenie tepelných strát. Zistenie príčiny vlhnutia je preto prvoradá úloha pri rozhodovaní o stavebnom  zásahu pre zníženie a zamedzenie vlhnutiaPrečítajte si viac o Identifikácia vlhkosti[…]