Možnosti odstraňovania vlhkosti

Vysoká vlhkosť muriva znižuje tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa, spôsobuje nepríjemne vysokú vlhkosť vzduchu a pritom vytvára živnú pôdu pre choroboplodné plesne a huby

Podrezávanie muriva

Pomerne rozšírený spôsob sanácie. Statik však musí posúdiť, či vôbec možno takto zasiahnuť do stavby, a musí vypracovať statický posudok. Nasleduje horizontálne a vertikálne prerezanie muriva. Nástroj sa vyberá podľa hrúbky muriva – buď reťazová píla, alebo pri hrubších stenách diamantové lano.

Chemické injektáže

Fungujú na princípe vytvorenia hydroizolačnej clony vo vlhkom murive. Príprava na injektáž spočíva v navŕtavaní otvorov do muriva. Pri beztlakovej injektáži sa otvory navŕtajú v sklone, aby kvapalina pozvoľne stiekla do pripraveného otvoru.

Elektroosmóza

Po niekoľkých mesiacoch používania elektroosmotického zariadenia začne voda v kapilárach muriva putovať späť do pôdy, teda od kladného (plus) k zápornému (mínus) pólu. Silný mínusový elektromagnetický zemský pól pôsobí cez podložie stavby a miernym kladným potenciálom účinkuje prístroj na molekuly vody, ktoré sú v murive.

PREČO STARÉ DOMY VLHNÚ

PREČO STARÉ DOMY VLHNÚ

  • Zastarané technológie Pivniciam v rodinných domoch, hlavne tým skôr postaveným, sa nevenovala dostatočná pozornosť pri odizolovaní od zemnej vlhkosti. Dôvodom boli vtedajšie nedostatočné izolačné technológie a materiály.
  • Spôsob výstavby Nekládol sa dôraz na hĺbku založenia stavby, odvetranie a spôsob odvádzania vlhkosti zo stavby (zemnej vlhkosti, dažďovej vody a pod.). Absencia základov a podlahy znamenala väčšinou aj absenciu hydroizolácie spodnej stavby..
  • Nedostatočné vetranie Pivnice sa budovali prevažne z kamenných múrov bez základov (pôsobili teda ako gravitačné), bez podlahy a často aj bez okien. Nedostatok okien bránil prístupu čerstvého vzduchu a nedostatočné vetranie len pomáhalo vzniku plesní.

Pomôžeme Vám pri rôznych typoch vlhkosti vašich múrov

Posledné články